• Check hier de aftermovie van HBO Intro 2018!

Voel je thuis in jouw studentenstad!
HBO Intro Festival is hét studentenfestival voor Breda, waarmee je jouw studiejaar goed begint. Op donderdag 30 augustus, na alle introducties van je opleiding en studentenverenigingen, ga je nog een keer helemaal los met studenten van Avans en NHTV.

Het ontdekken van de stad, nieuwe contacten leggen en jezelf ontwikkelen… Het hoort er allemaal bij wanneer je gaat studeren. HBO Intro Festival laat je alvast thuis voelen in Breda. Het festival is er voor alle eerstejaars studenten, als ‘welkom in de stad’-feest!

Wat kan je donderdag 30 augustus verwachten? Je begint de dag met leuke activiteiten in de stad en eind van de middag kun je met de voetjes van de vloer bij het HBO Intro Festival. Dit kan door een vette line-up bij de Mainstage, maar ook de Trophies Stage. Maar er is nog zo veel meer te beleven. Op de Hang Out maak je kennis met de studentenverenigingen, swingen bij de third stage en meedoen met leuke maffe activiteiten. Dit alles hoeft niet op een lege maag, want met verschillende foodtrucks is er aan eten geen tekort. Voor ieder wat wils! Kortom, een avond vol lekkere muziek en leuke activiteiten om je studententijd goed mee te beginnen!

Feel at home in your student city!
Intro Festival is the studentfestival in Breda, that’s the way to start your year of study. Thursday August 30th , after all the introductory meetings at your department and welcome parties at student associations, you will go crazy one more time with students of Avans and NHTV.

Exploring the city, meeting new people and developing yourself… It is all part of your time as a student. Intro Festival makes you feel at home in Breda. The festival is for all upcoming students,
as a ‘welcome to the city’-party!

What can you expect Thursday August 30th? You start the day with fun activities in the city and at the end of the midday you will dance your feet of at the Intro Festival. This is possible because of the awesome line-up at the Mainstage, but also at the Trophies Stage. But there is so much more. At the Hang Out there is the opportunity to meet student associations, dancing by the third stay and joining fun crazy activities. You do not have to do this on an empty stomach, because with all the different foodtrucks there is food enough. Something for everyone! In short, a night full of delicious music and fun activities to start your student life with!

 

 1. Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
  Visitors younger than 18 years are not allowed to buy, accept or consume alcoholic beverages.
 2. Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glas- en blikwerk mag onder geen voorwaarde het terrein op.
  All beverages at the festival grounds will be served in plastic cups. Glass bottles and cans are not allowed on the grounds under any circumstance. 
 3. Handel in, en gebruik van, soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
  Dealing in or, using, soft- or harddrugs is strictly forbidden. The police will be notified in case of violation.
 4. Je hebt toegang tot het festivalterrein door het tonen van een persoonlijke e-ticket én geldig ID bewijs.
  You have access to the festival ground by showing a personal e-ticket and valid identification.
 5. Slag-, steek- en vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
  Bludgeons, stabbing weapons or firearms of any kind are strictly forbidden. The police will be notified in case of violation.
 6. Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen die betrokken zijn bij HBO Intro Festival.
  On and near the festival grounds, you must follow all instructions given by crew members, security staff, the medical team and other parties that are involved with the Intro Festival.
 7. Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  Attendees consent to being photographed, filmed and sound recorded and to the publication of the resulting materials. No rights can be derived from this.
 8. Bezoekers betreden het festivalterrein en wonen het evenement bij, op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk- of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek aan het festival. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
  Visitors enter the festival grounds and attend the event at their own risk. The festival cannot be held liable for any kind of mental and physical injury or damage caused as a result of attending the festival. This also includes hearing damage.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal en schade aan eigendommen of goederen van de bezoekers.
  The festival cannot be held liable for any kind of theft or damage to property or goods of visitors.
 10. Wildplassen is niet toegestaan.
  Public urination is not permitted.
 11. Het is verboden op het terrein van het HBO Intro Festival folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
  It is not permitted to distribute brochures, flyers or other materials on the Intro Festival grounds without permission from the festival.
 12. Gekochte consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd.
  Purchased tokens can’t be returned.

Overtreders lopen het risico van het festival te worden verwijderd. Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar hbointro@avans.nl of kijk op onze FAQ-pagina of jouw vraag al is gesteld.