• Check hier de aftermovie van HBO Intro 2017!

Visie – Voel je thuis!

Het ontdekken van de stad, nieuwe contacten leggen en jezelf ontwikkelen… Het hoort er allemaal bij wanneer je gaat studeren. HBO Intro Festival laat je alvast thuis voelen in Den Bosch. Het festival is georganiseerd voor eerstejaars studenten, als ‘welkom in de stad’-feest. Maar het festival is er zeker ook voor alle andere studenten, zie het maar als een ‘welkom terug na de vakantie’-feest. Elke HBO-student is dus welkom op het HBO Intro Festival!

Ontdek de stad, de historie ervan of juist nieuwe plekken. Bepaal wat jij interessant vindt. Ontmoet andere studenten. Maak kennis met lokale bedrijven, de studentenverenigingen en andere samenwerkingspartners. Ervaar wat er allemaal mogelijk is tijdens het HBO Intro Festival en voel je thuis in Den Bosch!

Geschiedenis

HBO Intro Festival is opgezet voor studenten van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en HAS Hogeschool om hen kennis te laten maken met de stad Den Bosch en hun nieuwe studiegenoten. Dit jaar is het festival er voor de 9e keer.

Het begon allemaal al eerder in Breda. In het schooljaar 1994-1995 is vanuit Avans Hogeschool (afdeling Breda; destijds Hogeschool Brabant) het idee ontstaan om de eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met de stad Breda, haar faciliteiten en de studentenfaciliteiten van de hogescholen. Dit idee is verder uitgegroeid tot een gezamenlijk initiatief van Avans Hogeschool, NHTV internationale hogeschool en de KMA. Het festival is een onderdeel binnen de introductie voor alle eerstejaarsstudenten in Breda.

In 2008 werd het HBO Intro Festival in Den Bosch voor de eerste keer georganiseerd. De eerste jaren heeft het festival plaatsgevonden op de Markt in Den Bosch. In 2015 is het festival verhuisd naar een locatie dicht bij de studenten, namelijk het Residentieplein gelegen aan de Onderwijsboulevard.

Het HBO Intro Festival is hét festival om je nieuwe studiegenoten (beter) te leren kennen onder het genot van een lekker drankje en een goede studentenhap, terwijl je geniet van de muziek van top artiesten. De entree is gratis (op vertoon van je studentenpas/bewijs van inschrijving) en je maakt kennis met lokale bedrijven en studentenverenigingen. Zo luid je samen het begin van je studententijd in!

 1. Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
  Visitors younger than 18 years are not allowed to buy, accept or consume alcoholic beverages.
 2. Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glas- en blikwerk mag onder geen voorwaarde het terrein op.
  All beverages at the festival grounds will be served in plastic cups. Glass bottles and cans are not allowed on the grounds under any circumstance. 
 3. Handel in, en gebruik van, soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
  Dealing in or, using, soft- or harddrugs is strictly forbidden. The police will be notified in case of violation.
 4. Je hebt toegang tot het festivalterrein door het tonen van een geldig studentenpas óf ID bewijs.
  You have access to the festival ground by showing a valid Student Card or identification.
 5. Slag-, steek- en vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
  Bludgeons, stabbing weapons or firearms of any kind are strictly forbidden. The police will be notified in case of violation.
 6. Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen die betrokken zijn bij HBO Intro Festival.
  On and near the festival grounds, you must follow all instructions given by crew members, security staff, the medical team and other parties that are involved with the Intro Festival.
 7. Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  Attendees consent to being photographed, filmed and sound recorded and to the publication of the resulting materials. No rights can be derived from this.
 8. Bezoekers betreden het festivalterrein en wonen het evenement bij, op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk- of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek aan het festival. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
  Visitors enter the festival grounds and attend the event at their own risk. The festival cannot be held liable for any kind of mental and physical injury or damage caused as a result of attending the festival. This also includes hearing damage.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal en schade aan eigendommen of goederen van de bezoekers.
  The festival cannot be held liable for any kind of theft or damage to property or goods of visitors.
 10. Wildplassen is niet toegestaan.
  Public urination is not permitted.
 11. Het is verboden op het terrein van het HBO Intro Festival folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
  It is not permitted to distribute brochures, flyers or other materials on the Intro Festival grounds without permission from the festival.
 12. Gekochte consumptiemunten kunnen kunnen niet worden geretourneerd.
  Purchased tokens can’t be returned.

Overtreders lopen het risico van het festival te worden verwijderd. Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar hbointro@avans.nl of kijk op onze FAQ-pagina of jouw vraag al is gesteld.