• Check hier de aftermovie van HBO Intro 2017!

GOED DOEL – HBO Intro Festival helpt vluchtelingen

Elk jaar steunt het HBO Intro Festival een goed doel. HBO Intro Festival is namelijk niet alleen een leuk evenement, maar is ook informatief en wil studenten bewust maken van maatschappelijke thema’s. Dit jaar zetten wij ons in voor Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hoogopgeleide vluchtelingen worden dankzij UAF ondersteund bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie.

Missie
Het UAF zet zich sinds 1948 – na het neerslaan van de studentenopstand in Praag – in voor hoogopgeleide vluchtelingen. Het is onze missie hen te steunen bij het bereiken van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Wij baseren onze activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat doet UAF?
Tijdens het festival staat Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF als goed doel centraal. Het UAF, opgericht in 1948, is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Het begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend.

Hoe betalen ze dat?
Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor studiegerelateerde kosten.

En hoe zit dat met begeleiding?
Het UAF adviseert vluchtelingen over hun studiekeuze en begeleidt hen tijdens hun studie. In de beginfase bekijken we wat de beste voorbereiding is op een studie, bijvoorbeeld een taal-schakeltraject waarin ook aandacht is voor studievaardigheden. Om de kans op een baan te vergroten reikt het UAF aan het eind van de studie tools aan waarmee de vluchteling zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten.

En verder?
Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoog opgeleide vluchtelingen in Nederland. Wij werken samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden aan het vergroten van studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt voor vluchtelingen. Ook mengen wij ons nadrukkelijk in het maatschappelijke debat en zoeken wij gericht de publiciteit op.

Talent van Vluchtelingen
Het UAF gelooft in het talent van vluchtelingen. Wij zien vluchtelingen als gewone mensen met een bijzondere ervaring. Het UAF maakt vluchtelingen binnen de Nederlandse samenleving wegwijs op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat scholing, studie en werk doorslaggevend zijn voor economische zelfredzaamheid en succesvolle integratie. Het UAF creëert een omgeving waarin vluchtelingen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.
Ben je benieuwd naar het werk van het UAF? Kom naar de UAF-stand op het festival en maak kennis met de medewerkers!

3 aug, 2017